ເຄື່ອງວັດແທກຄຣໍລີນ

100.000

Extech CL500 ເຄື່ອງວັດແທກຄຣໍລີນ

– ການວັດຄ່າຄໍຣລີນ 0.01 ເຖີງ 3.50ppm

– ຄວາມລະອຽດ 0.01ppm

– ຄວາມແມ່ນຍຳ ±0.02ppm @ 1ppm 

– ຫຼັກການເຮັດວຽກ USEPA Method ແລະ 4500-CI-G ສຳລັບນໍ້າດື່ມ

– ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດ້ວຍແບັດເຕີລີ້

Category: